Groningen, Bornholmstraat 76, te huur kantoorsuite